Skolen med egen motivator!

Hectors nettskole er for alle – en enkel, inspirerende og fleksibel måte å studere på.

PERSONLIG OG INTUITIVT

Nettundervisning skal være inspirerende. På Hectors nettskole står kombinasjonen av fag, studium, studentens motivasjon og trivsel i sentrum. Derfor er nettskolen bygget opp rundt et brukervennlig og intuitivt navigasjonssystem der undervisningsartikler, illustrasjoner, animasjoner og filmer utgjør kjernen i undervisningen. 

Tiden skal ikke brukes til å lure på hvor veien går videre, men til å studere. Derfor har studenter på Hectors nettskole sin egen startside og profil.

MOTIVASJON

Med inspirasjon fra dataspill, har nettskolen utviklet et eget belønningssystem. Jo flere artikler som leses, jo flere filmer som sees og oppgaver som løses, desto flere poeng får studenten. Tilbakemeldinger viser at dette er svært motiverende for studentene, og gir både dem og veileder en mulighet til å følge progresjonen på en enkel og reell måte. 

Skolen har i tillegg uglen Hector. Når du logger inn på dine sider, møter du straks vår kvikke uglevenn. Dette er skolens maskot og studentenes motivator. Hector er oppvokst på Internett og vil gjerne dele sin kunnskap med deg. Som han selv sier: «Med en hode rotasjon på 270 grader, er det utrolig hva man får med seg».

Hector spriter opp studiehverdagen din med velmente utsagn om likt og ulikt. Som ugler flest, liker han å angripe lydløst – det gir best overraskelseseffekt.  

BYGGESTEINER

Som nettstudent hos oss kan du bygge videre på den utdannelsen du allerede har, gjøre deg attraktiv for nye arbeidsgivere eller gjøre deg klar til studier på universitet eller høyskole. Nettskolen gjør det mulig å bygge din egen utdanningsplattform, når du vil og hvor du vil.

KVALITETSBEVISST OG EFFEKTIV

Nettskolen Hector har godkjente eksamensløsninger og har lengre studier støttet av Lånekassen. Her kan du effektivt komme deg videre i utdanningsløpet ditt. 

NYTTEVERDI

Alle Hectors fag er tilpasset dagens arbeidsmarked. Hos oss finner du fag som har konkret nytteverdi. 

SOSIALT

Nettskolen Hector gjør det enkelt for deg å legge ditt eget studieløp og kommunisere med medstudenter og veiledere.

Ved å delta i forum, kan du lett dele erfaringer med medstudenter, ha faglige diskusjoner eller selge bøker. Via chat får du kontakt med veilederen din – her kan dere ha «live»-samtaler.

I grupper, som du lager selv eller melder deg inn i, kan du og dine medstudenter diskutere fagstoff. For eksempel selvvalgte temaer eller problemstillinger.

 

Les mer om nettstudierFag- og kursoversikt

Her er vi døgnåpne

 

Skjermbilde av studir området

 

Skjermbilde av studieområdet