VEKS-kurs

VEKS-kurset skal sikre at du utvikler kunnskap, ferdighet og kompetanse innenfor fagområdene Vitenskapsteori, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin. 
 
Vitenskapsdelen i VEKS setter deg i stand til å gjøre en kritisk vurdering av publikasjoner og forstå hva relevant kunnskapsbasert forskning innebærer.
 
I Etikkfaget blir etiske problemstillinger belyst, og vi gjennomgår forskjellige strategier som kan være nyttig å bruke i beslutningsprosessen når man står ovenfor etiske dilemma. Det gis en innføring i hvordan man møter etiske utfordringer som man kan dra nytte av i egen praksis.    
 
I kommunikasjonsdelen får du en enkel innføring i hvordan du kan legge forholdene til rette for å sikre en god kommunikasjon, og  vi ser nærmere på dialog, kroppsspråk, aktiv lytting og kommunikasjon i grupper.
 
Kan du tegne din største utfordring?Gjennom samfunnsfaget får du en innføring i ulike ordninger som er relevante for deg som terapeut. Du får en innføring i viktige sider ved velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenets lover og regler.  

Jobbmuligheter

VEKS-fagene er en nyttig del av terapeututdannelsen, og veldig ofte obligatorisk for å kunne bli medlem av en utøverorganisasjoner. Kurset er godkjent av Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG). Jobber du i helsesektoren, som journalist eller innen naturmedisin, kan VEKS-kurset være en verdifull del av utdannelsen din.

 

Fag- og kursoversiktSkolen med egen motivator!

Fakta

Opptakskrav
Ingen forkunnskaper kreves. Kurset er åpent for alle.

Pris
Kurset koster 5800,- som inkluderer kursprøve og vitnemål.

Godkjenning
Godkjent av SABORG

Eksamen
Kurset tar anslagsvis 4 uker og avslutter med kursprøve på nettet.

Kontaktinfo
info@hector.no

Veiledere
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart.