Sykdomslære, alder og samfunn

Emnet gir kunnskap om sykdomslære. Du lærer hvordan sykdom påvirker kroppens mange organsystemer.

Emnet er velegnet for deg som ønsker å lære mer om hvordan sykdomsprosessen påvirker mennesket, og passer for eksempel for deg som allerede arbeider i helsevesenet og derfor har kunnskaper om anatomi og fysiologi fra før. I tillegg til sykdomslære, får du en innføring i medisinsk etikk, pediatri, geriatri, psykiatri og samfunnsmedisin. For de som ikke har kunnskaper i anatomi og fysiologi fra før, anbefaler vi at du først tar emnet Anatomi og Fysiologi - 10 studiepoeng, slik at du har det nødvendige faglig grunnlag for å få fullt utbytte av emnet.

Emnet er en del av Medisinsk Grunnstudium. Dersom du fullfører faget og består eksamen, vil det gi deg et kursbevis på 20 studiepoeng. Tar du i tillegg Anatomi og fysiologi-10 studiepoeng, vil du få vitnemål på fullført halvårsenhet Medisinsk Grunnstudium. 

Jeg kan se fargen blå! Det kan ingen andre dyr!

Videre muligheter

Emnet passer for deg som allerede jobber med helserelaterte fag. I tillegg vil emnet tilfredsstille kravene til fordypning fra en rekke andre skoler som krever grunnleggende medisinsk kunnskap. Mange tar også emnet av personlig interesse.

Samarbeidende høyskole:

Emnet tilbys i samarbeid med Bjørknes Høyskole, og inngår i studiet Medisinsk Grunnstudium. Ved fullført emne, fås karakterutskrift. Ved fullført studium, ustedes vitnemål av Bjørknes Høyskole. Nettstudiet er utviklet av de ansvarlige ved Hector, og du nyter godt av våre underviseres pedagogiske framstilling av faget. 

 

Fag- og kursoversiktSkolen med egen motivator!

Fakta

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Pris
27.000 kr. 
Les mer om prisen 

Økonomi
Du kan få støtte i Lånekassen dersom du tar 30 studiepoeng pr år og ellers fyller kravene. 

Offentlig godkjenning
Emnet er offentlig godkjent med 20 studiepoeng (inngår i Medisinsk Grunnstudium).

Eksamen
To eksamener, hver på 3 timer, avslutter emnet. Eksamen kan tas på nettet.
Les mer om eksamensreglement

Veiledere
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart. 

Kontaktinfo
info@hector.no

Pedagogisk plattform
Hector / Qybele

Samarbeidspartner
Bjørknes Høyskole