Psykologi Årsstudium

Her er vi døgnåpne

Psykologi årsstudium har på kort tid blitt et av våre mest populære studieretninger og kan nå tas både stedlig og på nett!

Hva er psykologi?
Psykologien har røtter helt tilbake til gresk filosofi. Samtidig er psykologi et sentralt fagområde innenfor moderne vitenskap. Årsenheten i psykologi gir en grundig innføring i dette store og spennende fagområdet. Psykologifaget er relevant i alle lag i samfunnet.

Hva inneholder årsstudium i psykologi?
Psykologi dreier som om menneskers opplevelser, tanker og følelser og atferd. Her studeres mennesket både som enkeltindivid og sosialt vesen. Gjennom årsenheten får du kjennskap til grunnleggende psykologiske teorier, du får en innføring i psykologisk tenkemåte og du vil få en orientering om viktige psykologiske anvendelsesområder.

Hvem passer årsstudium i psykologi for?
Årsenheten passer for deg som vil ha en grunnleggende innføring i psykologi som et selvstendig studium eller som et første trinn i en universitetsutdannelse.

Hvordan er årsstudiet i psykologi lagt opp?
Studiet er bygget opp av seks likeverdige emner som gir 10 studiepoeng hver. Du kan ta hele årsenheten som en samlet enhet eller du kan velge enkeltemner.

Kan jeg ta psykologi som nettstudium?
Fra og med juni 2013 tilbyr vi endelig 60 sp i psykologi på nett!  Psykologi som nettstudium er et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Høyskole (LDH) og Bjørknes Høyskole. Etter fullført og bestått årsstudium i psykologi vil du få karakterutskrift med 60 sp fra LDH: Undervisningen foregår på Qybele, e-læringsplattformen som er spesielt utviklet for våre nettstudenter.

Fakta

Offentlig godkjenning
Studiet er offentlig godkjent med 60 studiepoeng fra LDH.

Pris
74.000 kr per år, 37.000 kr per semester

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Økonomi
Du kan få støtte i Lånekassen dersom du kvalifiserer for det. 


Eksamen
En eksamen på nett avslutter hvert emne. 
Les mer om eksamensreglement 

Kontaktinfo 
info@hector.no

Veiledere
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart. 

Pedagogisk plattform
Hector / Qybele

Samarbeidspartner
Bjørknes Høyskole
Lovisenberg Diakonale Høyskole