Grunnleggende ernæring

Dette kurset består av tre emner og gir en innføring i generelle ernærings prinsipper, og er basert på studiet Bachelor i ernæringsfysiologi.

Første emne beskriver kostens innvirkning på helsen, hvilke næringsstoffer vi trenger, hva maten vi spiser inneholder og hvordan man kan få kunnskap om hva folk spiser.

Emne to gir en forståelse av sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og hvordan kroppen bryter ned maten til enkeltdeler, tar opp næringsstoffeneog transporterer dem frem til sine målorganer.

Det siste emnet gir deg innsikt i kostråd som er viktige i de ulike fasene av livet som bl.a. gravide, barn og eldre, for spesielle grupper som innvandrere og vegetarianere.

Kan du lese med ett øye?I kurset inngår også temaet global ernæring, som tar for seg bl.a. fordelingen av matressursene og underernæring.

Emnet tilbys i samarbeid med Bjørknes Høyskole, og inngår i studiet Bachelor i ernæringsfysiologi. Ved fullført emne, fås karakterutskrift ustedt av Bjørknes Høyskole. Nettstudiet er utviklet i samarbeid med de ansvarlige ved Hector, og du nyter godt av våre underviseres pedagogiske framstilling av faget. 

Jobbmuligheter

Grunnleggende ernæring gir nyttig kunnskap hvis man jobber som for eksempel personlig trener, sykepleier, helsesøster, lærer eller i et annet yrke hvor ernæringskunnskap er verdifull.

Fag- og kursoversiktSkolen med egen motivator!

Fakta

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Pris
37.000 kr. 
Les mer om prisen

Økonomi
Du kan få støtte i Lånekassen dersom du kvalifiserer til det.

Offentlig godkjenning
Emnene er offentlig godkjent med 30 studiepoeng, og inngår i studiet Bachelor i ernæringsfysiologi.

Eksamen
Hvert emne avsluttes med en skriftlig eksamen som vanligvis er nettbasert. 

Emnene kan tas på deltid (30 studiepoeng per år), eller heltid hvor hvert emne gir 10 studiepoeng.
Les mer om eksamensreglement

Kontaktinfo
info@hector.no

Veileder
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart.

Pedagogisk plattform
Hector / Qybele

Samarbeidspartner
Bjørknes Høyskole