Examen Philosophicum

 
Fra høsten 2013 kan du ta ex phil (10 sp) på nett! Examen philosophicum gir grunnleggende innføring i vitenskapens & filosofiens historie samt etisk tenkning.
 
Examen philosophicum -hva er det?
Examen philosophicum eller ex phil er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning. Emnet gir 10 studiepoeng og består av to disipliner: Filosofihistorie som utgjør 2/3 av emneomfanget og etikk som utgjør 1/3. I begge hoveddeler blir pensum presentert dels gjennom originaltekster og dels gjennom kommentarlitteratur.
 
Se opp for aha-opplevelser!Filosofihistorie
Filosofihistorien vil gi studentene en innføring i filosofiske tenkemåter gjennom historien frem til vår samtid. Det vil vise hvordan disse tenkemåtene har preget våre vestlige virkelighetsoppfatninger og vitenskap.


Etikk

Etikkdelen vil gi en systematisk innføring i etikk, hvor meta-etikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk vil bli fremstilt og analysert gjennom et samtidsperspektiv. Det vil bli lagt vekt på begrepsavklaringer og begrunnelser for dagens etiske teorier.   

Hvorfor ta ex phil som nettstudent?

  • Du kan jobbe med faget når det passer deg og hvor det passer deg. Du trenger ikke å ta hensyn til forelesningstider eller sted!
  • Du får en egen nettlærer som du kan kontakte når som helst og få svar fra innen 48 timer. Dette betyr at du kan få individuell tilbakemelding og veiledning på spørsmålene du måtte ha.
  • Du gjør oppgaver underveis for å sjekke hvordan du ligger an og hva du har forstått.  Oppgavene får du svar på umiddelbart.
  • Nettstudiet inneholder både tekster,  videoer og oppgaver som skal hjelpe deg  å tilegne deg og forstå faget.

Ex phil som del av årsstudium eller bachelorgrad

Ex phil (10sp)  inngår i årsstudiet i psykologi som Bjørknes Høyskole tilbyr både stedlig og på nett. Emnet inngår også som en del av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier.

Vil du søke på ex phil 10 sp?

Du kan starte som nettstudent på examen philosophicum fra og med september 2013. Søknadsskjema kommer.

 

Fakta

Offentlig godkjenning
Studiet er offentlig godkjent med 10 studiepoeng.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Pris
13.500 kr. 
Les mer om prisen

Økonomi
Du kan få støtte i Lånekassen dersom du kvalifiserer for det. 


Eksamen
En eksamen på nett avslutter hvert emne. 
Les mer om eksamensreglement 

Kontaktinfo 
info@hector.no

Veiledere
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart. 

Pedagogisk plattform
Hector / Qybele

Samarbeidspartner
Bjørknes Høyskole