Årsstudium i medisin

Årsstudium i medisin passer for deg som ønsker en grundig innføring i kroppens oppbygging, funksjoner og sykdommer.

Studiet er organisert i 6 emner som hver inneholder anatomi, fysiologi og sykdomslære. Hvert emne omhandler ett sett med organsystemer.
 
Studiet går systematisk gjennom alle organsystemene i kroppen og begynner med kroppens minste bestanddel – cellen. Du får en grundig innføring i hvordan spesialiserte celler kan gå sammen og danne ulike organer og organsystemer med spennende funksjoner. Videre lærer du om sykdommene som kan oppstå i de forskjellige organsystemene, hvilke symptomer de har, hvordan diagnosen stilles og til slutt hvordan de behandles.  

Med en hoderadius på 270 grader, er det utrolig hva man får med seg!

Emne 1: Humanbiologi
Emnet gir en innføring i anatomi, fysiologi og sykdomslære: biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi og innføring i nervesystemet og det endokrine system. Emnet gir forståelse for grunnleggende fysiologiske prosesser.

Emne 2: Sirkulasjon - væske
Emnet gir en innføring i regulering av kroppens sirkulasjon og væskebalanse. Sentralt i pensum er hjerte-kar, blod og nyre/urinveisanatomi, fysiologi og sykdomslære.

Emne 3:
Respirasjon og metabolisme
Her lærer du om respirasjonssystemet og fordøyelsen, samt ernæringslære. 

Emne 4: Muskulatur og nervesystem
I dette emnet lærer du om muskel-, skjelett- og nerveanatomi, samt sykdommer i disse organsystemene.

Emne 5: Hormoner og immunsystemet
Temaet her er læren om hormonene, og det inkluderer regulering av kjønnsfunksjon. Kroppens immunforsvar gjennomgås også.

Emne 6: Samfunn, alder og helse
Emnet gir en innføring i sykdommer hos barn og eldre, og psykiske lidelser.  Du får også forståelse av sammenhengen mellom samfunn, individ og helsevesen.

Jobbmuligheter
Medisin grunnfag er første året i Bachelor i ernæring, og kan inngå som en del av utdanning innen akupunktur eller annen alternativ behandling. Det er også første året på kiropraktikk ved enkelte universiteter i Australia og ved Glamorgan University i Wales. Her får du en solid grunnutdannelse som kan brukes som tillegg til en rekke helsefaglige yrker og undervisning innen helsefag.

Studiet tilbys i samarbeid med Bjørknes Høyskole. Ved fullført studium, ustedes vitnemål av Bjørknes Høyskole. Nettstudiet er utviklet av de ansvarlige ved Hector, og du nyter godt av våre underviseres pedagogiske framstilling av faget.  

Fag- og kursoversiktSkolen med egen motivator!

Fakta

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Pris
74.000 kr per år, 37.000 kr per semester. 
Les mer om prisen

Økonomi
Du kan få støtte i Lånekassen dersom du kvalifiserer til det. 


Offentlig godkjenning
Studiet er offentlig godkjent med 60 studiepoeng (6 emner hver på 10 studiepoeng).

Eksamen
En eksamen på nett avslutter hvert emne.

Studiet kan tas på deltid (30 studiepoeng per år), eller heltid (60 studiepoeng per år) hvor hvert emne gir 10 studiepoeng og avsluttes med en 3-timers eksamen.
Les mer om eksamensreglement

Veileder
Du vil bli tildelt en personlig veileder ved studiestart.
 
Kontaktinfo
info@hector.no

Pedagogisk platform
Hector / Qybele

Samarbeidspartner
Bjørknes Høyskole