Hector sin fag- og kursoversikt

Fly høyt i frisk luft!
 
Anatomi og fysiologi – Medisinsk grunnstudium 10 studiepoeng Høgskole og universitet
Bachelor i Ernæringsfysiologi 180 studiepoeng Høgskole og universitet
Examen Philosophicum 10 studiepoeng
Funksjonell anatomi og fysiologi 30 studiepoeng Høgskole og universitet
Gratiskurs - Hjerte og angina - Høgskole og universitet
Grunnleggende ernæring 30 studiepoeng Høgskole og universitet
Kurs i seksualundervisning - Høgskole og universitet
Medikamentregning - Yrkesrettet utdanning
Psykologi Årsstudium 60 studiepoeng Høgskole og universitet
Studieteknikk -
Sykdomslære, alder og samfunn 20 studiepoeng Høgskole og universitet
VEKS-kurs - Yrkesrettet utdanning
Årsstudium i medisin 60 studiepoeng Høgskole og universitet